Издавач
Пекабеско АД Кадино Илинден
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 10 Бр. 44 с.Кадино
Град
1041 Илинден, Скопје
Држава
Р. Македонија
e-mail адреса
pekabesko@pekabesko.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Роберт Богатинов
Телефон
+389 2 2656 565
Факс
+389 2 2650 569
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 5.463.633 5.281.672 4.793.144
Оперативна добивка 154.270 119.483 93.794
Добивка по оданочување 146.461 111.685 77.742
Главнина 1.541.572 1.389.358 1.296.828
Вкупно обврски 837.694 698.983 801.204
Вкупно средства 2.379.265 2.088.341 2.098.032
Пазарна капитализација 535.425 535.425 441.320
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,82% 2,26% 1,96%
Нето добивка по акција (EPS) 4.513,45 3.441,77 2.395,75
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,16% 5,35% 3,71%
Поврат на капиталот (ROE) 9,50% 8,04% 5,99%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,66 4,79 5,68
Книговодствена вредност по акција 47.506,06 42.815,34 39.963,87
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,35 0,39 0,34
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Пекабеско АД од Скопје е компанија формирана во 1979 година чија основна дејност е производство на сувомесни производи и дистрибуција на храна и цигари. Во 1998 година друштвото започна со производство на сувомеснати производи под брендот Пекабеско. Палетата на сувомеснати производи опфаќа најразлични видови трајни, димени и полутрајни производи. Покрај производството, врши дистрибуцијата на стока на повеќе домашни и странски комапании и е клучна дејност на Пекабеско. Техничките можности, но човечките ресурси и кадар, овозможуваат Пекабеско да заземе едно од водечките места во дистрибутивната дејност во Македонија со што секојдневно врши дистрибуција за десетици домашни и меѓународни компании, односно на повеќе од 270 различни производи. Во 2012 година изграден e новиот Производствено – логистички центар на Пекабеско, лоциран во с.Кадино, општина Илинден.

Одбор на директори
Марко Кутревски - Претседател
Слободан Кутревски - Прв извршен директор 
Анатол Кутревски - Втор извршен директор
Миле Бановиќ - Неизвршен член
Славчо Шушлевски - Неизвршен член
Верица Бошковска - независен член
Томислав Филиповски

  1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

    ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
  2. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

    БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPKBS101016
Вкупно издадени ХВ
32.450
Последно тргување: 03.10.2023
Максимална цена:
16.500,00
Минимална цена:
16.500,00
Просечна цена:
16.500,00
Количина:
10
Промет:
165.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
16.500,00
Минимална цена:
16.500,00
Количина:
10
Промет:
165.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци