Шифра на ХВ - SLGA - Слога - 2000 Кривогаштани
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSLGA101017
Вкупно издадени ХВ
4.732
Последно тргување: 04.02.2021
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Просечна цена:
30,00
Количина:
1.962
Промет:
58.860
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Количина:
1.962
Промет:
58.860
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци