Шифра на ХВ - MOOS - Мое осигурување АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMOOS101010
Вкупно издадени ХВ
1.500
Последно тргување: 23.04.2021
Максимална цена:
90,00
Минимална цена:
90,00
Просечна цена:
90,00
Количина:
1.000
Промет:
90.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
90,00
Минимална цена:
90,00
Количина:
1.000
Промет:
90.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци