Шифра на ХВ - JUGO - Југоопрема Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKJUOP101010
Вкупно издадени ХВ
30.997
Последно тргување: 01.06.2021
Максимална цена:
6.700,00
Минимална цена:
6.700,00
Просечна цена:
6.700,00
Количина:
10
Промет:
67.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.700,00
Минимална цена:
3.200,00
Количина:
25
Промет:
132.500
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци