Шифра на ХВ - BUPO - Бутел Погребен сервис АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKBUPO101018
Вкупно издадени ХВ
6.546
Последно тргување: 17.05.2021
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Просечна цена:
3.000,00
Количина:
1
Промет:
3.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Количина:
50
Промет:
297.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци