Шифра на ХВ - ASTS - Агрострмош Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKASTR101016
Вкупно издадени ХВ
950
Последно тргување: 09.07.2021
Максимална цена:
696,00
Минимална цена:
696,00
Просечна цена:
696,00
Количина:
836
Промет:
581.856
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
696,00
Минимална цена:
676,00
Количина:
899
Промет:
624.444
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци