Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 09 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 110 обични акции