Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 07 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 13 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 30 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 32 обични акции
- Либерти АД Скопје - 1029 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 261 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 780 обични акции
- Макстил АД Скопје - 710 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 5 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 617 обични акции
- Мермерен комбинат АД Прилеп - 461 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 119 обични акции
- Уготур АД Скопје - 34 обични акции