НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 04 април 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.04.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Димко Митрев АД Велес –49 обични акции - Алкалоид АД Скопје –470 обични акции - Фустеларко Борец АД Битола –120 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –21 обични акции