Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 03 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово - 841 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 1.450 обични акции