Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 103 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 26 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 140 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 120 обични акции
- Уготур АД Скопје - 27 обични акции