Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 09 јули 2021
Стоковна куќа Корзо АД Битола - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.